OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 1R z dnia 5 grudnia 2006 r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2006

P r o t o k ó ł

z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 5 grudnia 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji:
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Skarbni
k Gminy Maria Rolka
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Pracownik Urzędu Gminy Robert Kasperczak

Porządek posiedzenia:
1.Kontrola dokumentów z przeprowadzonych inwestycji drogowych.
2.Analiza dokumentów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach.
3.Budowa sieci wodociągowej z Krzycka Wielkiego do Jezierzyc Kościelnych.
4.Kupno samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy.
5.Roboty malarskie przy Bibliotece we Włoszakowicach.
6.Analiza projektu budżetu Gminy na 2007 r.
7.Propozycja opinii w sprawie “Obszaru Natura 2000”.

Wnioski Komisji:
1. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu inwestycji drogowych realizowanych w 2006 r. na drogach Gminy przez ZDG m.in.:
- ul. Wolności I i II
- ul. Osady,
- ul. Podgórna,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Bogusławskiego (kostka),
- ul. Chopina (utwardzenie kamieniem),
- ul. Grotnicka,
- ul. Spokojna,
- ulice za budynkami GS-u do zakładu wyrobów czekoladowych,
- ul. Słoneczna i Łąkowa w Grotnikach,
- ul. Kaczmarka i Gołanicka w Krzycku Wielkim,
- Osiedle 700 lecia ułożenie drogi kostki,
- chodniki w Sądzi, Bukówcu Górnym, w Krzycku Wielkim, we Włoszakowicach i w Zbarzewie,
- ulica przy kościele w Jezierzycach Kościelnych,
- boisko z kostki przy szkole w Jezierzycach Kościelnych.
Ogółem w 2006 r. ułożono 7.220 mb. asfaltu; 855 mb. ułożono dróg z kostki; 2.285 mb założono chodników oraz 1500 mb chodnika przełożonego w Boguszynie.
Komisja dokonała kontroli dokumentów z przetargów szczególnie dot. dokumentów z przetargu na roboty drogowe na ul. Spokojnej we Włoszakowicach i ul. Franciszka Kaczmarka w Krzycku Wielkim. Komisja stwierdza, że przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo, nie wnosząc uwag do wykonawstwa.

2.Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i w Bukówcu Górnym tj. około 10 km sieci głównej realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych z Czempinia za kwotę 1.673.801,54 zł (brutto). Podczas realizacji inwestycji bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy nie wnosili uwag. Komisja również stwierdza, że przetarg i wykonawstwo zostały przeprowadzone prawidłowo. Powyżej 60 % mieszkańców Gminy ma doprowadzone przykanaliki do swoich nieruchomości.
3.Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi budowy sieci wodociągowej z Krzycka Wielkiego do Jezierzyc Kościelnych o długości 5.150 m . Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym była GS “SCh” z Pogorzeli Koszt wykonania sieci – 374.236,52 zł (brutto). Całkowity koszt inwestycji z mapami geodezyjnymi, projektem i nadzorem inwestorskim to 406.982,52 zł Informacja w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Komisja wyjaśniła ponadto inne sprawy związane z funkcjonowaniem tej sieci, nie wnosząc uwag do wykonanej inwestycji.
4.Kupno samochodu dla ŚDS we Włoszakowicach. Komisja skontrolowała postępowanie przetargowe poniżej 60 tys. EURO z jedynym kryterium cenowym. Uwag Komisja nie wniosła. Nabyto samochód Volkswagen; 9 osobowy za cenę 120 tys. brutto.
5.Komisja zapoznała się z dokumentami przetargowymi na malowanie elewacji budynku Biblioteki we Włoszakowicach, ponadto na miejscu obejrzała pomalowany obiekt i uwag nie wniosła.
6.Projekt budżetu Gminy na rok 2007 Komisja przyjęła z propozycją dofinansowania Koła Pszczelarzy w wysokości ok. 300 - 500 zł. ze środków przeznaczonych na postęp biologiczny.
7.Komisja zapoznała sie z pismem Ministra Środowiska w sprawie wydania opinii w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków “Pojezierze Sławskie”. Komisja projekt ten zaopiniowała negatywnie.


Przewodniczący Komisji

(-) Zenon Mejza
                               (-) Bronisław Elimer

                                (-) Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 2006-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06