OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXV/314/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy


 

(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 1799 z dnia 28 lutego 2018 r,)

 

UCHWAŁA NR XXXV/314/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

Ogłasza się, w drodze obwieszcznia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, tekst jednolity Uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz. 2723 z dnia 23 sierpnia 2004 r.) r., zmienionej uchwałami:
1) Nr I/6/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 2 poz. 36 z dnia 12 stycznia 2007 r.),
2) Nr XXXIII/277/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 2657 z dnia 23 kwietnia 2014 r.).

§ 2

Obwieszczenie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórZałącznik
do Uchwały Nr XXXV/314/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16 lutego 2018 r.OBWIESZCZENIE NR 1/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 16 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy Włoszakowice

ogłasza


tekst jednolity Uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Gminy (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz. 2723 z dnia 23 sierpnia 2004 r.) r., zmienionej uchwałą Nr I/6/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 2 poz. 36 z dnia 12 stycznia 2007r.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/277/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 2657 z dnia 23 kwietnia 2014 r.).


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2018-02-27 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06