OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 2R z dnia 1 marca 2007 r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2007P r o t o k ó ł   Nr   2

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 1 marca 2007 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji:
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra


Porządek posiedzenia:
1.Stanowisko Komisji w sprawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.
2.Opinia Komisji dotycząca Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pniew.
3.Pismo w sprawie dofinansowania zakupu łodzi motorowych.
4.Wniosek o dofinansowanie konkursu “Mówimy gwarą”.
5.Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot. wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola we Włoszakowicach.
6.Analiza materiału na sesje:
- uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- uchwała w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 w sprawie nadania nazw m.in. terenom w Dominicach. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
- uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę;
- dokonanie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na 2007 r.
7.Analiza dokumentów związanych z kompleksową usługą oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy.

Ad. 1. Komisja wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry dotyczących zarzutu Wojewody Wielkopolskiego o przekroczeniu terminu do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkę. Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami oraz przedstawionymi dokumentami stwierdza, że mandat Wójta nie wygasł.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postanawia przedłożyć pod obrady sesji projekt uchwały.

Ad. 2. Komisja popiera działania Rady Miejskiej Gminy Pniewy, która wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta z zapisami Konstytucji RP.

Ad. 3. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dofinansowania zakupu łodzi motorowych ze środków budżetu gminy dla KMP w Lesznie o wartości szacunkowej 100 tys.zł Gmina Włoszakowice nie posiada środków na sfinansowanie planowanej przez Powiat inwestycji.

Ad. 4. Komisja nie wyraziła zgody na dofinansowanie konkursu “Mówimy gwarą”.

Ad. 5. Stanowisko Komisji dot. wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola we Włoszakowicach w załączeniu.

Ad. 6. Materiał na sesję został przyjęty.

Ad. 7. Komisja zapoznała się z dokumentami przetargowymi dot. kompleksowej usługi oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy.

Przewodniczący Komisji

(-) Zenon Mejza
                                                                  (-) Bronisław Elimer

                                                                   (-) Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06