OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 3R z dnia 8 marca 2007 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 8 marca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji:
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:

1.Ustalenie wyników zbiorczych ankiet.
2.Informacja dotycząca wyborów sołeckich w 2003 r.
3.Projekt uchwały o zarządzeniu wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych.
4.Opinia w sprawie wniosku o utworzenie sołectwa Ujazdowo.

Ad. 1. Wójt Gminy stwierdził, że Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r..został zobowiązany do przeprowadzenia ankiety we Wsi Włoszakowice na temat czy mieszkańcy tej wsi są za czy przeciw likwidacji sołectwa. Rozniesienie ankiet za pokwitowaniem zlecił p. B. Lucerek, która także zbierała ankiety do zamkniętej urny oraz można je wrzucić do urny ustawionej w holu urzędu.
Na zebraniu wiejskim dnia 8 lutego 2007 r. we Włoszakowicach padły propozycje, aby w przeliczeniu wyników ankiety uczestniczyły inne osoby. Wójt stwierdził, że do dnia dzisiejszego to jest do 08.03.2007 roku włącznie (dwadzieścia osiem dni od zebrania) p. sołtys nie dostarczyła protokołu z zebrania wraz z ewentualnie podjętymi na tym zebraniu uchwałami.
Brak uchwały zebrania wiejskiego o skierowaniu do liczenia innych wyznaczonych osób przez zebranie skutkuje tym, że nie można było zaprosić tych osób do liczenia. Ponadto Wójt podkreślił, że p. sołtys ma odpowiednie wykształcenie z zakresu działania samorządu stąd można stwierdzić, że protokołu nie dostarczyła celowo. Dotychczas z organizowanych poprzednio zebrań takie protokoły pani sołtys dostarczała. O bezwzględnej konieczności dostarczenia zaraz po zebraniu protokołów do gminy jest powiadomiona p. sołtys G. Głuszak jak i inni sołtysi.
W tej sytuacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wójt dokonanie przeliczenia ankiet polecił pracownikom urzędu a radnych z komisji rewizyjnej Rady i ze wsi Włoszakowice poprosił jako obserwatorów do tej czynności.

Wyniki zbiorcze ankiet dot. konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie “ Czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice” ustaliła Komisja wyznaczona przez Wójta Gminy w składzie Robert Kasperczak i Mateusz Mroziński. Obserwatorami liczenia wyników byli: Komisja Rewizyjna w składzie Zenon Mejza, Bronisław Elimer; przewodniczący Rady Gminy Irena Przezbór; zastępca przewodniczącego Rady Gminy Stefan Lis oraz na wniosek przewodniczącego Rady Gminy na obserwatora poproszony został członek Rady Sołeckiej z Włoszakowic – Jerzy Samol.
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic stanowią załącznik do protokołu.
Na ogólną liczbę uprawnionych – 2.405
na pytanie “Czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice”
na TAK oddano 745 głosów
na NIE oddano 493 głosy
nieważnych 5 głosów

Protokół z zebrania wiejskiego we Włoszakowicach z dnia 8 lutego 2007 r. został dostarczony do Urzędu Gminy w dniu 14 marca 2007 r

Ad. 2. Informacja dotycząca wyborów w sołectwach w 2003 r.
Przewodniczący Komisji

(-) Zenon Mejza
(-) Bronisław Elimer
(-)Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06