OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Księgowości Podatkowej

E-mail: grazyna.wlekly@wloszakowice.pl, danuta.poloszyk@wloszakowice.pl, eleonora.marciniak@wloszakowice.pl
Telefon: 5252976, 5252978, 5252977

Biuro Księgowości Podatkowej wchodzi w skład Referatu Finansowego. Biuro dzieli się na stanowiska: ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych, ds. Opłat i Windykacji Należności, ds. Księgowości Podatkowej, ds. Prowadzenia Punktu Kasowego.

Stanowisko ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych
1)prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
2)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
3)przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4)przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
5)przygotowywanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatków i opłat,
6)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
7)sprawy związane z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

Stanowisko ds. Opłat i Windykacji Należności
1)egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
2)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
3)prowadzenie ewidencji weksli.
4)prowadzenie ewidencji podatników w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych.


Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
1)prowadzenie księgowości podatkowej, opłat i innych należności,
2)wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
3)prowadzenie ewidencji podatników i innych zobowiązanych oraz inkasentów w zakresie poboru,
4)podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
5)przygotowywanie sprawozdań dotyczących poboru podatków i opłat, oraz innych należności.

Stanowisko ds. Prowadzenia Punktu Kasowego
1)prowadzenie kasy obsługującej Urząd Gminy oraz jednostki prowadzone przez Biuro Finansowa-Księgowe,
2)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ich rozprowadzanie,
3) wystawianie dowodów wpłat dotyczących podatków, opłat i innych należności.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06