OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 1K z dnia 14 grudnia 2006 r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2006


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 14 grudnia 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Andrzej Czajka, Krzysztof Poprawski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Prezes Spółki GZK Edwin Woźniak
Porządek posiedzenia
1.Wybór przewodniczącego Komisji.
2.Analiza projektu budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 r.
3.Plan finansowy Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z.o.o. we Włoszakowicach.
4.Propozycja nazwy ulicy we Włoszakowicach i w Dominicach.
5.Zwolnienia dla rolników w podatkach rolnych – dot. płyt gnojowych.
6.Sprawa sołectwa Włoszakowice.

Wnioski Komisji:
Ad. 1. Komisja wybrała na funkcję przewodniczącego Komisji radnego Stefana Lisa, a na zastępcę radną Hannę Michalską.
Ad. 2. Projekt budżetu Gminy na 2007 r. omówiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.
Wójt przedstawił plany robót drogowych, modernizacji oświetlenia ulicznego, zlecania wykonania dokumentacji technicznych oraz planowanych nasadzeń drzew i krzewów na 2007 r.
Ad. 3. Plan finansowy Spółki GZK został przyjęty. Komisja zapoznana została z koniecznością wzrostu ceny oczyszczania ścieków w 2007 r.
Ad. 4. Komisja przyjęła projekt uchwały w spawie wprowadzenia nazwy ulicy we Włoszakowicach (zjazd z ul. Powstańców Wlkp.). Właściciele drogi zaproponowali nazwę ul. Stażacka.
Ponadto nie wniesiono uwag do propozycji nazwy osiedli w Dominicach tj. osiedle Zalesie oraz Osiedle Nad Zatoką.
Ad. 5. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniem dot. ulg w podatku rolnym w związku z pobudowaniem m.in. płyt gnojowych. Wyjaśnienie w załączniku. W związku z tym postanowiono zwrócić się do Ministra Finansów o zrekompensowanie utraconych przez samorządy dochodów w podatkach na skutek wprowadzonych ustawowych ulg.
Ad. 6. Komisja zapoznała się z zamiarem likwidacji sołectwa Włoszakowice. Komisja zaproponowała, aby przed przeprowadzeniem konsultacji wśród mieszkańców zamieścić stosowną informację w “Naszym Jutrze”

Przewodniczący Komisji

(-) Stefan Lis (-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka

(-) Krzysztof Poprawski

(-) Hanna Michalska

(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06