OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 2K z dnia 10 stycznia 2007 r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 10 stycznia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Krzysztof Poprawski, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Andrzej Czajka.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra

Pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński
Pracownik Spółki GZK Rafał Jagodzik

Porządek posiedzenia
1.Zobowiązania Gminy wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania – budowa zakładu zagospodarowania odpadów.
2.Informacja o wieży telefonii komórkowej.
3.Sprawa gruntu we Włoszakowicach (p.Stasińska).
4.Oświadczenie woli dotyczące gruntu w Krzycku Wielkim.
5.Informacja o dokonaniu zakupu pomieszczeń w Boguszynie.

Ad. 1. Gmina Włoszakowice uczestniczy w projekcie pn. budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani, w którego realizacja planowana jest do roku 2011.
Wykonawcą projektu jest Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie.
Na skutek m.in. zmiany kursu EURO (4,03 zł w 2003 r. do 3,80 zł w 2006 r.), zmian na rynku materiałów i usług budowlanych oraz niedoszacowania ww. projektu, w którym uczestniczy 18 gmin - zobowiązania Gminy Włoszakowice wzrosły z kwoty 260.700 zł do kwoty 584.925 zł tj. o 124%.
Uwagi Komisji dotyczyły przede wszystkim postępowania Spółki MZO, która nie weryfikowała kosztorysów, co przede wszystkim wpłynęło na wzrost zobowiązań Gminy. Pomimo to Komisja wyraziła zgodę na zwiększenie zobowiązań Gminy i udział w ww. projekcie.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z tematem wieży telefonii komórkowej we Włoszakowicach zapoznając się z dokumentami znajdującymi się w Urzędzie Gminy, związanymi z powstaniem tego obiektu.

Ad. 3. 4. Komisja zapoznała się ze sprawą związaną z zasiedzeniem gruntu we Włoszakowicach i prowadzonym w tej sprawie postępowaniem oraz z oświadczeniem woli dot. gruntu w Krzycku Wielkim.

Ad. 5. Komisja przyjęła informację o nabyciu w dniu 29 grudnia 2006 r. przez Gminę pomieszczeń przy sali w Boguszynie (89,2 m2 ) pod potrzeby wsi Boguszyn w tym sportowców.Przewodniczący Komisji
(-) Stefan Lis

(-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka

(-) Krzysztof Poprawski

(-) Hanna Michalska

(-) Tadeusz SzalewskiAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06