OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 4K z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2007


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 17 kwietnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
- Paweł Bułgaryn
- Leszek Jagodzik
- Krystyna John
- Paweł Marcinek
- Zygmunt Nędza
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Andrzej Czajka
- Ryszard Lipowy
- Stefan Lis
- Hanna Michalska
- Krzysztof Poprawski
- Tadeusz Szalewski
- przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
- wójt Stanisław Waligóra
- komendant Miejski Policji w Lesznie


Porządek posiedzenia:
1.Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji.
2.Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
3.Analiza Materiału na sesję.
4.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice.


Ad. 1. Po przekazaniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie wniosku o dofinansowanie zakupu łodzi dla zabezpieczenia bezpieczeństwa na jez. Dominickim radni w dyskusji stwierdzili konieczność patrolowania jeziora i zakupu łodzi. Pomimo tego, że finansowanie policji i jej zadań jest zadaniem rządowym co radni w dyskusji podkreślili postanowiono o dofinansowaniu. Wysokość zostanie ustalona na sesji.
Ad. 2. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dnia 29 marca 2007 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2006 r. Wniosek Komisji o udzielenie absolutorium przedstawił przewodniczący Komisji Zenon Mejza. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku przedstawiła przewodnicząca Rady Irena Przezbór.
Radni zwrócili uwagę małe planowanie i wydatkowanie środków na pomoce dydaktyczne.
Wrócono do sprawy wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola i przedstawionych kosztów.
Głównie zainteresowanie rodziców (ilość dzieci) będzie miało wpływ na ewentualne dłuższe funkcjonowanie przedszkola.

Ad. 3. Materiał sesyjny został przyjęty.
Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice radni przyjęli.


Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Paweł Bułgaryn
Leszek Jagodzik
Krystyna John
Paweł Marcinek
Zygmunt Nędza

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Andrzej Czajka
Ryszard Lipowy
Stefan Lis
Hanna Michalska
Krzysztof Poprawski
Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06