OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 5K z dnia 18 czerwca 2007 r.

Numer protokołu: 5
Rok: 2007


Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 18 czerwca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Andrzej Czajka, Krzysztof Poprawski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Członek Zarządu Spółki GZK Monika Biernacik


Porządek posiedzenia:
1.Sprawy dot. władz spółki GZK; i sprawozdania za 2006 r.; opinia Skarbnika Gminy dot. sprawozdania.
2.Zadania Gminy do realizacji przez GZK sp. z o.o.
3.Lista osób zalegających z płatnościami na kanalizację, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty.
4.Analiza materiału na sesje:
- sprawa przystąpienia do stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego;
- projekty uchwał w sprawie zbycia;
- inkaso;
- wnioski o zwiększenie budżetu dla ZDG i GOK oraz inne zmiany.
5.Raport z kontroli nielegalnych wysypisk śmieci.

Ad. 1. Komisja wyraziła zgodę na uzupełnienie składu Zarządu Spółki Gminy Zakład Komunalny sp. z.o.o. o pracownika spółki – Rafała Jagodzika.
Bilans Spółki za 2006 r. przedstawiła członek Zarządu Spółki GZK Monika Biernacik. Opinię o sprawozdaniu przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Ad. 2. Komisja zaakceptowała zadania Gminy do realizacji przez GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach:
1.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grotniki.
2.Budowa hali sportowej w miejscowości Włoszakowice.
3.Budowa stacji wodociągowej i sieci w miejscowości Dominice oraz budowa rurociągu tranzytowego z Dominic do Ujazdowa.
4.Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Boguszyn oraz wybudowanie rurociągu tranzytowego z Boguszyna do Bukówca Górnego.
5.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Krzycko Wielkie, Sądzia, Boguszyn.
6.Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w miejscowości Jezierzyce Kościelne.
Załącznik do protokołu.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z zaległościami w zakresie zapłaty za podłączenie do kanalizacji sanitarnej (załącznik do protokołu).

Ad. 4. Analiza materiału na sesje:
1) sprawa przystąpienia do stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego. Komisja ponownie wróciła do tematu Powiatowego Programu Budowy Sal, szczególnie w zakresie realizacji zadania, które pierwotnie miał realizować Powiat. Inicjatorzy tego programu po rozpatrzeniu strony finansowej projektu i występowania po środki unijne zaproponowali wstąpienie do stowarzyszenia, które będzie realizatorem programu. Przedstawiony projekt statutu (załącznik do protokołu) wzbudził uwagi Komisji. Zdaniem Wójta nie można przystąpić do powiatowego stowarzyszenia budowy sal z następujących powodów:
Zbyt duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku na budowę sali we Włoszakowicach w przypadku równoczesnego złożenia wniosku przez powiat na budowę sal wiejskich (na pewno oceniający zorientują się, że na terenie jednej gminy powstać mają dwie sale),
Kwota, jaką gmina ma wpłacić w ramach wykonania wspólnego projektu sali (ok. 10 tys. zł) nie jest zbyt atrakcyjna, gdyż za kwotę 3 tys EURO możemy zakupić gotowy już projekt, a później dostosować go do naszych potrzeb,
Realizację budowy sali w Jezierzycach można rozpocząć w każdej chwili, ale po upewnieniu się, że sala we Włoszakowicach dostała dofinansowanie (możemy składać wtedy kolejny wniosek w ramach WRPO lub skorzystać z 30% dofinansowania z UM),
Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas opracowywania projektu będą bardzo duże rozbieżności poszczególnych gmin, co do jego składowych (mogą wystąpić różnice zdań, co do ogrzewania, wentylacji, rozwiązania części socjalnej, podłogi itp.), co może skomplikować realizację całego projektu.
Występuje bariera możliwości płatniczych gminy, należy pamiętać o konieczności dołożenia do kosztów przebudowy oczyszczalni ścieków, która będzie kosztować powyżej 8 mln zł, do Sali, która będzie kosztować około 5 mln zł, do budowy wysypiska z MZO - Leszno, do budowa stacji wodociągowej w Dominicach, pokryć koszty spłaty rat za przebudowane oświetlenie uliczne.
Komisja postanowiła nie wstępować do stowarzyszenia.
2) projekty uchwał w sprawie zbycia- projekty przyjęto bez zastrzeżeń;
3) inkaso podatków – przyjęto stawki za inkaso 3% oraz w przypadku Bukówca Górnego – 2,5%;
4) wnioski o zwiększenie budżetu dla ZDG i GOK oraz inne zmiany:
Propozycje Wójta zadań do realizacji przyjęte przez Komisję:
1.ZS w Jezierzycach Kościelnych – 40.000,- zł.
2.ZSO we Włoszakowicach – 75.000,- zł, zwrot środków zaoszczędzonych w ubiegłym roku, środki przeznacza się na malowanie szkoły z zewnątrz i wewnątrz.
3.Przedszkola – 13.000,- zł, środki z ubiegłego roku.
4.GOK we Włoszakowicach – 112.000,- zł
5.Adaptacja pomieszczenia dla podstacji zespołu ratownictwa medycznego – 50.000,- zł. Podstacja Zespołu Ratownictwa Medycznego (karetka pogotowia i personel ma być ulokowana od nowego roku we Włoszakowicach, w budynku w którym jest Środowiskowy Dom Samopomocy przy Pl. 21 Października). Zakres wyjazdu: teren gminy Włoszakowic, gminy Wijewo i Przemęt.
6.Zakup łodzi do policji – 10.000,- zł, według wcześniejszej uchwały Rady Gminy.
7.Prace remontowe i adaptacyjne na OŻ w Boszkowie – 40.000,- zł.
8.Prace związane z utrzymaniem budynku urzędu – 35.000,- zł.
9.Dodatkowe środki na prace na boiskach sportowych i na dowozy sportowców – 45.000,- zł.
10.Budowa asfaltu na ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim oraz koszty rzeźby w Grotnikach, naprawa zdewastowanego przystanku w Bukówcu Górnym, wykonanie projektu wizualizacji elewacji budynków ul. Leśnej i Grotnickiej we Włoszakowicach, podbudowa kamieniem drogi w Jezierzycach Kościelnych (w kierunku do lasu), wykonanie projektu nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Skarżyniu, zakup nowej wiaty przystankowej do Włoszakowic (obok stacji paliw) – 360.000,- zł.
11.Wykonanie dalszego odcinka chodnika w Boszkowie,
12.Wykonanie przejścia pomiędzy ul. Marcinka a ul. Powstańców w Bukówcu Górnym,
13.Wymiana poręczy w Bukówcu Górnym, przy stawie, od strony Włoszakowic,
14.Dodatkowe środki na przebudowę ogrodzeń i budowę chodnika w Sądzi,
15.Wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika we Włoszakowicach, przy ZSO,
16.Utwardzenie asfaltem drogi w Ujazdowie z wiaduktu w dół do zakładu masarniczego,
17.Utwardzenie asfaltem drogi w Ujazdowie, ul. Podgórna na odcinku 200 metrów.
Łącznie 7 zadań: 267.340,- zł.
18.Utwardzenie asfaltem odcinka 600 metrów drogi w Krzycku Wielkim, z Adamowa w kierunku do Włoszakowic.
19.Budowa chodnika w Dłużynie na odcinku 135 metrów.
20.Prace związane ze zmianą i aktualizacją dokumentacji na budowę Sali Sportowej we Włoszakowicach.
21.Naprawa ul. Turystycznej w Boszkowie-Letnisku.
22.Utwardzenie odcinka o długości 200 metrów ul. Marcinka w Bukówcu Górnym,
23.Utwardzenie ul. Zachodniej.
Łącznie 6 zadań: 635.550,- zł.
24.Odnowienie i uzupełnienie osprzętu łodzi – 2500,- zł.
25.Doposażenie kuchni w UG – 10.000,- zł

Ad. 5. Komisja zapoznała się ze raportem kontroli nielegalnych wysypisk śmieci (załącznik).
Przewodniczący Komisji

(-) Stefan Lis
(-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka

(-) Krzysztof Poprawski

(-) Hanna Michalska

(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06