OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 1Oś z dnia 19 grudnia 2006 r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2006


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 19 grudnia 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji: Krystyna John, Paweł Marcinek, Paweł Bułgaryn, Leszek Jagodzik,
Zygmunt Nędza
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
skarbnik Gminy Maria Rolka
dyrektor GOK Irena Michalewicz
pracownik Urzędu Gminy Robert Kasperczak

Tematy posiedzenia:
1.Wybór przewodniczącego Komisji.
2.Analiza budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 r.
3.Plany finansowe szkół i przedszkoli.
4.Plan finansowy kultura fizyczna i sport.
5.Plan finansowy – zadaniowy Gminnego Ośrodka Kultury.
6.Wprowadzenie nazewnictwa ulic.
7.Sprawa sołectwa Włoszakowice.

Ad. 1. Komisja na funkcję przewodniczącego Komisji wybrała radną Krystynę John, a na zastępcę radnego Pawła Marcinka.

Ad. 2. 3. Analizy projektu budżetu Gminy oraz planów finansowych szkół i przedszkoli dokonała skarbnik Gminy Maria Rolka. Radni zapoznali się z przygotowanym projektem pisma do dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Włoszakowice dot. poprawy efektywności działalności tych placówek dla społeczeństwa.

Ad. 4. Plan finansowy działu kultura fizyczna i sport przedstawiony przez insp. Roberta Kasperczaka Komisja przyjęła.
Złożono wniosek o dopisanie do imprez gminnych IV Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim Gminy Włoszakowice oraz wyjaśniono wysokość planowanych kwot na działalność zespołów piłkarskich.

Ad. 5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Irena Michalewicz przedstawiła plan finansowy Ośrodka wraz z wykazem imprez planowanych na 2007 r.
Zapoznano się z funkcjonowaniem sal wiejskich i wprowadzonymi zasadami działania tych sal.

Ad. 6. 7. Materiał na sesję został przyjęty.


Przewodniczący Komisji

(-) Krystyna John (-) Zygmunt Nędza

(-) Paweł Marcinek

(-) Paweł Bułgaryn

(-) Leszek Jagodzik


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06