OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 2Oś z dnia 29 marca 2007 r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 29 marca 2007 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji: Krystyna John, Paweł Marcinek, Paweł Bułgaryn, Leszek Jagodzik,
Zygmunt Nędza
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
kierownik GOPS Anna Nowak
pracownik Urzędu Gminy Karolina Nowak

Tematy posiedzenia:
1.Propozycja budowy sali sportowej w każdej gminie – projekt uchwały i projekt porozumienia.
2.Program Leader - program rozwoju obszarów wiejskich.
3.Wyznaczenie przedstawiciela i jego zastępcy do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region oraz jego zastępcy.
4.Analiza "strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Włoszakowice".
5.Sprawy dotyczące sołectw - zarządzenie wyborów sołeckich, wyniki ankiety dot. sołectwa Włoszakowice; wniosek mieszkańców Ujazdowa.
6.Notatka z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy.
7.Inne projekty uchwał na sesje (przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, skup kamienia polnego, wezwanie sekretarza i skarbnika do złożenia oświadczeń lustracyjnych).

Ad. 1. Komisja zapoznała się z propozycją Starosty Leszczyńskiego dot. budowy sali sportowej w każdej gminie. Do udziału w programie niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały akceptującej to przedsięwzięcie wraz z zobowiązaniem do partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej oraz wyznaczenia Powiatu Leszczyńskiego jako koordynatora wszelkich działań związanych z jego realizacją. Powyższy sposób realizacji programu pozwoli na obniżenie jednostkowych kosztów budowy sal w poszczególnych gminach oraz daje większe szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie wspólnej inwestycji. Komisja zaakceptowała propozycję.
Ad. 2. Komisja zapoznała się z program Leader (załącznik do protokołu)
Ad. 3. Komisja zaakceptowała wyznaczenie Roberta Kasperczaka i Henryka Kicińskiego do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region.
Ad. 4. Omówienia “strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Włoszakowice” dokonała kierownik GOPS Anna Nowak. Komisja postanowiła strategię przedłożyć pod obrady sesji.
Ad. 5. Komisja zapoznała się z wynikami konsultacji z mieszkańcami w sprawie likwidacji sołectwa Włoszakowice oraz opinią prawną dot. utworzenia sołectwa Ujazdowo.
Ad. 6. Wójt przedstawił notatkę z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy. Działalność SDŚ bez uwag.
Ad. 8. Materiał na sesję został przyjęty.

Przewodniczący Komisji C

(-) Krystyna John (-) Zygmunt Nędza

(-) Paweł Marcinek
(-) Paweł Bułgaryn
(-) Leszek Jagodzik


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06