OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 4Oś z dnia 30 maja 2007 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2007
P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 30 maja 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji: Krystyna John, Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik, Zygmunt Nędza
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik Spółki GZK Rafał Jagodzik
dyrektor Przedszkola we Włoszakowicach Maria Rzeźniczak

Tematy posiedzenia:
1.Nowa koncepcja sali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.
2.Sala w Jezierzycach Kościelnych.
3.Wydłużenie funkcjonowania przedszkola we Włoszakowicach.
4.Analiza materiału na sesje:
- zarządzenia inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- zamiana gruntu w Grotnikach,
- podstacja zespołu ratownictwa medycznego,
- pismo światowego związku żołnierzy AK
- pismo do ENEA SA

Ad. 1. Dokumentacja przygotowana na salę sportową straciła ważność. W zamierzeniach planuje się budowę sali wielofunkcyjnej. Komisja zapoznała się z projektami sal wielofunkcyjnych szczególnie w zakresie ogrzewania sali. Wstępnie Komisja przyjęła propozycję budowy sali możliwie największej (np. 36m x 44m); z dużą ilością trybun; z ogrzewaniem podłogowym; wybudowana przy szkole pod jej potrzeby oraz pod potrzeby gminy.

Ad. 2. “Powiatowy Program Budowy Sal” napotkał na problemy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej pod względem wskazania Powiatu Leszczyńskiego jako podmiotu, który będzie realizował i finansował zadanie w imieniu Gmin. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej nie można opierać się o porozumienia. Budowę powinien prowadzić inny podmiot – stowarzyszenie.

Ad. 3. Materiał w sprawie kosztów wydłużonego funkcjonowania przedszkola stanowi załącznik do protokołu. Koszt wydłużonego funkcjonowania przedszkola przeliczony na 20 dzieci wynosiłby 280 zł i w stosunku do 5 godzinnego wzrósłby o ok. 230 zł. Warunki te zaakceptowało 12 rodziców. Funkcjonowanie takiego przedszkola jednak możliwe jest w przypadku grypy 20-25 dzieci. W związku z tym postanowiono dodatkowo informacje przedstawić w Naszym Jutrze do wiadomości innych zainteresowanych rodziców z terenu Gminy. W przypadku mniejszej grupy nie jest możliwe uruchomienie dodatkowego oddziału.

Ad. 4. Materiał sesyjny – projekt uchwały w sprawie zamiany gruntu w Grotnikach został przyjęty bez uwag. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Wójt przedstawił zamierzenia dot. utworzenia we Włoszakowicach podstacji pogotowia ratunkowego. Koszty przygotowania lokalu winna pokryć Gmina – koszty szacunkowe 50-60 tys. zł. Wstępnie planuje się lokalizację przy wykorzystaniu pomieszczeń telekomunikacji przy remizie OSP lub w budynku na Pl. 21 Października przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Propozycję Komisja zaakceptowała pozytywnie.
Pismo w sprawie wyjaśnienia dlaczego nie doszło przez okres roku do modernizacji oświetlenia ulicznego (załącznik do protokołu).
Komisja zapoznała się z wnioskiem o dofinansowanie pomnika “Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu”.


Przewodniczący Komisji Członkowie Komisji

Krystyna John Zygmunt Nędza ___________________
Paweł Marcinek ___________________
Leszek Jagodzik ___________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06