OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie: II Sesja Rady Gminy WłoszakowiceZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w „sali trójkątnej” Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał organizacyjnych w sprawach:
- powołania Komisji Rewizyjnej,
- wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- powołania komisji stałych,
- ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
5. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
6. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych gminy:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- podjęcie decyzji w sprawie dot. podatku rolnego i podatku leśnego na 2019 r.,
- w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
9. Zmiana w budżecie gminy na 2018 r.
10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Kazimierz Kurpisz

Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06