OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Numer dokumentu: 53
Rok: 2019

Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach w następującym składzie:
1. Przedstawiciele Gminy Włoszakowice, jako organu prowadzącego:
1) Pani Karolina Chlebowska - przewodniczący komisji
2) Pan Hubert Patelka - członek komisji
3) Pan Marek Wodawski - członek komisji
2. Przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
1) Pani Agnieszka Rzepka - członek komisji
2) Pan Leszek Jan Szczepaniak - członek komisji
3) Pani Maria Alicja Kiczka - członek komisji
3. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
1) Pani Alina Mądrzak - członek komisji
2) Pan Błażej Kiciński - członek komisji
4. Przedstawiciele Rady Rodziców:
1) Pani Anna Elimer - członek komisji
2) Pani Krystyna Murek - członek komisji

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Włoszakowice
(-) Robert Kasperczak


Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06