OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie XII Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w „sali trójkątnej” Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji - informacja Przewodniczącego Rady.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat:
- w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie opłaty miejscowej,
- w sprawie opłaty targowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:

Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06