OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie XIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w „sali trójkątnej” Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji - informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zmiana Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Gminę Włoszakowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
11. Zmiany budżetowe.
12. Plany pracy Komisji Rady Gminy Włoszakowice na 2020 r.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Kazimierz Kurpisz


Pliki do pobrania:

Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06