OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Wyznaczenie na obszarze Gminy Włoszakowice miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Zarządzenie Nr 46/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszakowice miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam na obszarze Gminy Włoszakowice miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (tablice i słupy ogłoszeniowe) według poniższego wykazu:
1) Bukówiec Górny: ul. Powstańców Wlkp. przy kościele – betonowe słupy ogłoszeniowe,
2) Boguszyn: droga w kierunku Radomicka – tablica ogłoszeń,
3) Dłużyna: ul. Ks. Juliana Dembińskiego przy sklepie; ul. Szkolna przy sklepie – tablice ogłoszeniowe,
4) Jezierzyce Kościelne: ul. Leszczyńska przy kościele; rejon zatoki autobusowej – tablice ogłoszeniowe,
5) Krzycko Wielkie: ul. Prymasa A.Krzyckiego przy aptece; skrzyżowanie ul. Prymasa A.Krzyckiego i ul. Szkolnej; ul. Prymasa A.Krzyckiego w rejonie przystanku autobusowego; Osiedle 700-lecia przy Chacie Krzyckiej - tablice ogłoszeniowe,
6) Sądzia: droga główna przy sali wiejskiej; droga główna przy sklepie – tablice ogłoszeniowe,
7) Grotniki: skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Krótkiej; ul. Piaskowa przy wjeździe do sali wiejskiej – tablice ogłoszeń,
8) Boszkowo: ul. Główna w połowie wsi – tablica ogłoszeniowa,
9) Zbarzewo: droga główna przed salą wiejską – tablica ogłoszeniowa.


2. Na tablicach będących własnością komitetów wyborczych, które mogą być umieszczane na gruncie należącym do Gminy:
1) w Dominicach, w Charbielinie i w Skarżyniu przy salach wiejskich w uzgodnieniu z sołtysami,
2) we Włoszakowicach przy ul. Zalesie wzdłuż płotu przy parku na odcinku od wejścia do parku do terenu targowiska; teren zieleni przy chodniku u zbiegu ul. Leszczyńskiej i Pl. 21 Października w uzgodnieniu z kierownikiem Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszakowice miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2020-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-02-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06