OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Finansowo-Księgowe

E-mail: szymon.marcinek@wloszakowice.pl
Telefon: 5252986

Biuro Finansowo-Księgowe wchodzi w skład Referatu Finanowego. Biuro dzieli się na stanowiska: ds. Księgowości Budżetowej, ds. Zatrudnienia i Płac i ds. Rozwoju Lokalnego

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2)zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu, w których wyodrębnienie służb finansowo - księgowych jest organizacyjnie i ekonomicznie nieuzasadnione,
3)rozliczanie środków finansowych poszczególnych dysponentów otrzymanych z budżetu Gminy,
4)przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
5)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową prowadzoną dla poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych,
6)prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
7)prowadzenie ksiąg rachunkowych,
8)rozliczanie inwentaryzacji,
9)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
10)przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac
1)przygotowywanie list płac dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu obsługiwanych przez Biuro,2)rozliczanie podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
3)przygotowywanie dokumentów potwierdzających uzyskiwane wynagrodzenie dla potrzeb emerytalno- rentowych,
4)wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
5)przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości.

Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego
1) rozpoznawanie zewnętrznych źródeł finansowania zamierzeń Gminy,
2) przygotowywanie wniosków o pomoc.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06