OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg na dostawę płytek chodnikowych


Untitled

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE “ZAPYTANIE O CENĘ”
o wartości do 60.000 EURO

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
64 - 140 Włoszakowice
ul. K. Kurpińskiego 29
Regon : 4115028877
NIP : 697-20-97-378
64-140 Włoszakowice, województwo wielkopolskie, powiat leszczyński

 1. Przedmiot zamówienia :

Dostawa płytek chodnikowych 7x50x50 kolor szary w ilości 5700 szt. na plac budowy do Zbarzewa i Sądzi.
Szczegółowa specyfikacja techniczna do uzyskania w biurze ZDG.

 1. Termin realizacji dostawy od 1 czerwca do 31 lipca 2006 r.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %.

- cena - 100 %

 1. Wymagania :


W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy oraz warunki dodatkowe:

  • spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia,


 1. Warunki zamówienia.


Termin związania ofertą 30 dni.

 1. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, biuro ZDG. Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2006 r o godzinie 13,00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2006 r o godzinie 13,15 w siedzibie zamawiającego (sala masońska - przyziemie pałacu)

 1. Kontakt z osobą w/w sprawie.


Kierownik ZDG - Jerzy Michalski, tel. /065/ 5252 961, kom. 601975065

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-03-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06