OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Rekrutacja do zasadniczej szkoły zawodowej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
we Włoszakowicach


z a p r a s z a w r o k u s z k o l n y m 2007/2008

d o k l a s y w i e l o z a w o d o w e j - język obcy wg zainteresowania

 • d w u l e t n i e j

 • t r z y l e t n i e jWIEDZ, ŻE:

- przedmiotów ogólnokształcących uczysz się w szkole;

przedmiotów zawodowych uczysz się na 4 - tygodniowych kursach
w każdym roku

praktykę odbywasz we wcześniej wybranej firmie,


np.: w klasie pierwszej 3 dni w szkole, 2 dni firmie; w klasie drugiej - 2 dni w szkole, 3 w firmie, w klasie trzeciej - 1 dzień w szkole, 4 w firmie.

DRZWI OTWARTE


I termin - sobota, 21 kwietnia 2007r. - godz. 9.00
II termin - sobota, 12 maja 2007r. - godz. 9.00

DOKUMENTY

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Sekretariat ZSO
od 23 kwietnia 2007r. w godz. od 8.00 do 13.30
do 18 maja 2007r. do godz. 15.00

* Obowiązuje karta pomocnicza, którą otrzymasz w swym gimnazjum

* Wymagane dokumenty:
- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (oryginał do 29 czerwca 2007r.)
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu (oryginał do 29 czerwca 2007r.)
- podanie o przyjęcie do szkoły, na druku obowiązującym w naszej szkole do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zsowlosz.edu.pl
- 2 zdjęcia
- zaświadczenie od pracodawcy, gdzie będziesz odbywał praktykę zawodową (zgoda właściciela firmy)
- zaświadczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły)
- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (do 28 sierpnia 2007r.)
WYKAZ ZAWODÓW
Z 2 - LETNIM CYKLEM KSZTAŁCENIA
wg rozporządzenia MENiS z dnia 8 maja 2004r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego


 1. FOTOGRAF

 2. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

 3. SPRZEDAWCA

 4. PSZCZELARZ

 5. OGRODNIK

 6. RYBAK ŚRÓDLĄDOWY

 7. BETONIARZ - ZBROJARZ

 8. MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO

 9. MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

 10. MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

 11. POSADZKARZ

 12. MALARZ - TAPECIARZ

 13. KOMINIARZ

 14. LAKIERNIK

 15. BLACHARZ

 16. MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH

 17. MODELARZ ODLEWNICZY

 18. KOWAL

 19. KOSZYKARZ - PLECIONKARZ

 20. OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

 21. OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

 22. MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

 23. OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

WYKAZ ZAWODÓW
Z 3 - LETNIM CYKLEM KSZTAŁCENIA
wg rozporządzenia MENiS z dnia 8 maja 2004r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 1. FRYZJER

 2. ROLNIK

 3. GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

 4. GÓRNIK ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

 5. KAMIENIARZ

 6. CIEŚLA

 7. MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

 8. MURARZ

 9. ZDUN

 10. DEKARZ

 11. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 12. MONTER SIECI KOMUNALNYCH

 13. MONTER INSTALACJI GAZOWYCH

 14. MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

 15. BLACHARZ SAMOCHODOWY

 16. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 17. ŚLUSARZ

 18. MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

 19. MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 20. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 21. MONTER - INSTALATOR URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE WIEJSKIM

 22. ELEKTRYK

 23. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 24. ELEKTROMECHANIK

 25. MONTER - ELEKTRONIK

 26. MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

 27. MONTER MECHATRONIK

 28. MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

 29. MONTER INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 30. MECHANIK PRECYZYJNY

 31. OPTYK - MECHANIK

 32. ZEGARMISTRZ

 33. ZŁOTNIK - JUBILER

 34. INRTOLIGATOR

 35. CUKIERNIK

 36. PIEKARZ

 37. RZEŹNIK - WĘDLINIARZ

 38. STOLARZ

 39. KRAWIEC

 40. KUŚNIERZ

 41. TAPICER

 42. RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

 43. KALETNIK

 44. OBUWNIK

 45. GARBARZ SKÓR

 46. GÓRNIK EKSPOATACJI OTWOROWEJ

 47. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

 48. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ METALURGICZNYCH

 49. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

 50. OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

 51. DRUKARZ

 52. OPERATOR MASZYN W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM

 53. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 54. PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ (dla upośl.w stopniu lekkim)


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06