OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 6R z dnia 13 września 2007 r.

Numer protokołu: 6
Rok: 2007

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 13 września 2007r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba
Wójt Stanisław Waligóra
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór

Porządek posiedzenia:
1.Sprawa budowy drogi z Dłużyny do Skarżynia.
2.Kontrola dokumentacji kursu nauki jazdy konnej.
3.Kontrole zamówień publicznych:
- utwardzenie asfaltem ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim,
- przebudowy ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.
4.Pismo do Starostwa Powiatowego (komunikacja)
5.Wyjazd do Niemiec i Holandii.
6.Analiza materiału na sesje:
- program usuwania azbestu
- nabycie gruntu we Włoszakowicach
- zarządzenie wyborów sołeckich w Jezierzycach Kościelnych
- wybory ławników
- zmiana budżetu gminy
7.Sprawy bieżące.

Ad. 1. W związku z przyjęciem w użyczenie od Powiatu Leszczyńskiego drogi z Dłużyny do Skarżynia, skierowano wniosek o dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy odcinka o długości 2, 4 km w wysokości 250 tys zł. (całkowity kosztorys budowy drogi wynosi 600 tys. zł). Na budowę drogi uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45 tys. zł. (przeliczając można przyjąć, że jest to dofinansowanie do 428 metrów). Komisja postanowiła o rozpoczęciu budowy drogi o długości 450 metrów i wykorzystania uzyskanego dofinansowania. Gmina na pierwszy odcinek przeznaczy 60 tys.zł. Jeżeli przekazane zostaną kolejne środki budowa będzie kontynuowana.

Ad. 2. Komisja dokonała kontroli dokumentacji kursu nauki jazdy konnej. Komisja zwróciła uwagę na konieczność ubezpieczenia kursu. Innych uwag komisja nie wniosła.

Ad. 3. Komisja dokonała kontroli zamówień publicznych dotyczących przebudowy ul Grotnickiejwe Włoszakowicach oraz utwardzenie asfaltem u. Gołanickiej w Krzycku Wielkim. Komisja ma uwagi do utwardzenia części ul. Gołanickiej i wnioskuje o wyjaśnienie czy możliwe było naliczenie kar umownych za niedotrzymanie terminu. Dokumentację przetargową dot. ul. Grotnickiej we Włoszakowicach Komisja przyjęła bez uwag.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z treścią pisma do Starosty Powiatu Leszczyńskiego w sprawie utworzenia we Włoszakowicach oddziału lub filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Komisja zaakceptowała powyższy zamiar.

Ad. 5. Komisja przyjęła informację dotyczącą wyjazdu delegacji z Gminy Włoszakowice do Niemiec i Holandii w dniach 14-16 września 2007 r. oraz przyjęła do wiadomości składy osobowe delegacji.

Ad. 6. Materiał sesyjny został przyjęty i zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Zenon Mejza


(-) Bronisław Elimer
(-) Aleksy ZarembaAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06