OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół nr 5Oś z dnia 12 listopada 2007 r.

Numer protokołu: 5
Rok: 2007P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 12 listopada 2007 r. w godzinach od 12.00 do 16.00.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik, Zygmunt Nędza.
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Stefan Lis, Hanna Michalska, Szalewski Tadeusz, Lipowy Ryszard, Krzysztof Poprawski.
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
wójt Stanisław Waligóra
Spółka GZK - Rafał Jagodzik
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Program posiedzenia:
1.Projekt budżetu na 2008 rok.
2.Projekt na budowę sali sportowej we Włoszakowicach, stan przygotowania do złożenia wniosku.
3.Informacja Zarządu Dróg Gminnych.
4.Analiza materiału na sesje.
5.Sprawa stowarzyszenia.
6.Używanie toreb foliowych, wzrost cen za wywóz odpadów od stycznia (worki).
7.Pismo do Starosty Leszczyńskiego.


Ad. 1. Wstępny projekt budżetu Gminy na 2008 r przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad. 2. Komisje zapoznały się z projektem na budowę sali sportowej we Włoszakowicach. Koszt projektu wyniósł - 19.642 zł (brutto). Do projektu uwag nie zgłoszono.

Ad. 3. Komisje zapoznały się z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi w 2007 r. (załącznik) oraz z propozycją doprojektowania na niektórych odcinkach oświetlenia ulicznego (załącznik).

Ad. 4. Komisja dokonała analizy materiału na sesje:
- podatek od nieruchomości propozycje - załącznik
- podatek rolny. Komisja zaproponowała obniżkę ceny żyta do naliczania podatku rolnego z kwoty 58,29 zł za 1q do 35 zł za 1 q lub 40 zł za 1q.
- podatek transportowy,
- regulamin wynagradzania nauczycieli,
- zmiany budżetu gminy na 2007 r.,
- zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych (Dłużyna – Bukówiec Górny),
- sprawy dot. lustracji.
Materiał został przyjęty i zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Ad. 5. Komisje zapoznały się z możliwością przystąpienia do stowarzyszenia “Leszczyńska Lokalna Grupa Działania – Kraina Lasów i Jezior”. Stowarzyszenie daje możliwość uzyskania środków pomocowych z programu Leader. “Leszczyńska Lokalna Grupa Działania – Kraina Lasów i Jezior”. Decyzja w tej sprawie zapadnie na sesji.

Ad. 6. Komisje zapoznały się z propozycją wprowadzenia na terenie Gminy ograniczenia używania toreb z tworzyw sztucznych w zamian za stosowanie toreb wielokrotnego użytku. Sprawa do dalszej dyskusji.
Komisja przyjęła informację o konieczności wprowadzenia podwyżki za wywóz odpadów. Podwyżka jest następstwem podwyższenia “opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów na składowiskach z 15 zł na 75 zł za 1 tonę wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.Członkowie Komisji

Krystyna John
Zygmunt Nędza
Paweł Marcinek
Leszek Jagodzik


Lis Stefan
Michalska Hanna
Szalewski Tadeusz
Lipowy Ryszard
Poprawski Krzysztof


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06